Đấu thầu thuốc thử thách doanh nghiệp dược

Đấu thầu thuốc thử thách doanh nghiệp dược

(BĐT) - Với lợi thế là một nước đang phát triển, các vấn đề về y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm, ngành dược Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tốt so với nhiều quốc gia.