Ngành gỗ phải hướng đến sản phẩm tạo ra giá trị cao

Ngành gỗ phải hướng đến sản phẩm tạo ra giá trị cao

(CLO) Một hạn chế của ngành chế biến sản phẩm gỗ của Việt Nam là chưa chú ý đúng mức xuất khẩu nhóm sản phẩm giá trị gia tăng cao mà còn xuất khẩu nhiều sản phẩm dăm gỗ, tốn nguyên liệu và dựa vào lao động giá rẻ.