EU giảm nhập khẩu thăn/philê cá ngừ vây vàng

.
Nguồn: vietnambiz.vn