Philippines chuẩn bị đấu thầu nhập khẩu 703.000 tấn gạo vào tuần tới

.
Nguồn: vietnambiz.vn