Trung Quốc vẫn nhập khẩu bột cá Mỹ mặc dù thuế suất 25%

.
Nguồn: vietnambiz.vn