Lexus RX350 "cày" 9 năm rao bán gần 2 tỷ đồng

.
Nguồn: vietnambiz.vn