Sau 1.054 chiếc Honda, xe sang bắt đầu đổ về cảng TP.HCM

.
Nguồn: vietnambiz.vn