Triệu hồi 3.624 Mercedes-Benz Việt Nam vì nguy cơ cháy

.
Nguồn: vietnambiz.vn