Việt Nam nhập hơn nửa triệu ôtô trong 7 năm

.
Nguồn: vietnambiz.vn