Nhận định thị trường chứng khoán 12/10: Có thể hồi phục, thận trọng khi mở vị thế mua

.
Nguồn: vietnambiz.vn