Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 350 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm

.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng năm 2018 đạt mức thặng dư 6,32 tỷ USD, cao hơn gần 1 tỷ USD so với số liệu của Tổng cục Thống kê đã công bố trước đó.

Trong tổng kim ngạch 352 tỷ USD của Việt Nam, trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 230,43 tỷ USD, tăng 13,8% (tương ứng tăng 28,01 tỷ USD), còn trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước chỉ đạt con số khiêm tốn là 122,18 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 14,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Đối với xuất khẩu của Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm 2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 179,47 tỷ USD, tăng 15,8%, tương ứng tăng 24,44 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Còn với nhập khẩu, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 173,14 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Hằng Vương

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn