Thu ngân sách ngành hải quan có thể đạt 300.000 tỷ đồng năm nay

.

 

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, yếu tố khách quan góp phần tăng thu là kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước 9 tháng qua đạt hơn 352 tỷ USD, tăng hơn 13% so cùng kỳ.

Một nguyên nhân khác góp phần tăng số thu 9 tháng qua so với dự toán và so cùng kỳ 2017 là do tăng thu từ mặt hàng xăng dầu.

Cụ thê, số thu 9 tháng đầu năm của mặt hàng xăng dầu NK đạt 25.381 tỷ đồng, tăng 19.500 tỷ đồng so với dự toán, tăng 4.776 tỷ đồng, tương đương tăng 23,53% so cùng kỳ năm trước. Số thu 9 tháng đầu năm của mặt hàng dầu thô NK đạt 3.672 tỷ đồng, giảm 1.348 tỷ đồng so với dự toán, tăng 2.677 tỷ đồng, tương đương tăng 269% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu của 2 mặt hàng này đạt 29.053 tỷ đồng, tăng 7.424 tỷ đồng, tương đương tăng 34,32% so cùng kỳ năm trước. Tăng thu từ 2 mặt hàng này tương đương 18.100 tỷ đồng so với dự toán. 

Bên cạnh đó, số thu từ hàng hóa khác đạt 196.063 tỷ đồng, tăng 3.729 tỷ đồng (tương đương tăng 1,93%) so cùng kỳ năm trước (192.334 tỷ đồng).

Ảnh minh họa

Bên cạnh những yếu tố khách quan nêu trên, không thể không kể đến nguyên nhân chủ quan là những nỗ lực của ngành Hải quan trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Đó là việc ngay từ những ngày đầu năm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 555/CT-TCHQ ngày 26/1/2018 triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 và giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN tới từng cục hải quan tỉnh, thành phố;

Đồng thời, tham mưu ban hành hàng loạt các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, như: Quyết định số 866/QĐ-TCHQ ngày 23/3/2018 về việc giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2018; Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2018 ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa XNK.

Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp thu với ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN tham gia hoạt động XNK theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 19-2018/NQ-CP (hiện nay số lượng các ngân hàng tham gia phối hợp thu đã tăng lên là 38 ngân hàng, trong đó có 22 ngân hàng đã thực hiện triển khai thí điểm Ngân hàng nộp thuế điện tử 24/7-PV).

Để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra DN, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xác định trị giá, phân loại, xuất xứ hàng hóa và tích cực kiểm tra các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế theo quy định.

Công tác kiểm tra sau thông quan, phía Tổng cục Hải quan thống kê, tính từ đầu năm đến ngày 15/9, toàn ngành đã thực hiện 5.537 cuộc kiểm tra.

Qua quá trình trên, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 1.625 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017. Toàn ngành đã thực thu vào ngân sách 1.563 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu năm nay (2.235 tỷ đồng), tăng 15% so cùng kỳ 2017.

Đại diện ngành hải quan cho biết, năm nay, ngành sẽ quyết tâm thu ngân sách đạt 300.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong ngành bám sát các giải pháp thu trên tinh thần tạo thuận lợi thương mại, kiểm soát các yếu tố liên quan đến số thu ngân sách.

Đ. Hoàng

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn