Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 13,7%

.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 9 ước đạt 86,2 nghìn tỷ đồng.  Luỹ kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 962,5 nghìn tỷ đồng, bằng 73% dự toán năm, tăng 13,7% so cùng kỳ năm 2017.

Về thành phần đóng góp, thu nội địạ trong tháng 9 ước đạt 64,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 763,6 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 588,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 66,5% dự toán, tăng 9,3%). 

Ảnh minh họa

Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán năm (trên 75%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017. 

Thu từ dầu thô ước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng ước đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, bằng 134% dự toán năm, tăng 42,5% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 9 đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 4,3 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 8. Lũy kế thu 9 tháng ước đạt 223 nghìn tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính cũng cho biết, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/9/2018 đã thực hiện phát hành 136,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (đạt 61,9% kế hoạch), đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán năm.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính đã tiếp tục bám sát, đẩy mạnh việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018.

Lũy kế 9 tháng năm 2018, toàn ngành Tài chính đã thực hiện 63.333 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 325.373 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 10.682 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị xử lý tài chính hơn 12.634 tỷ đồng (trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi hơn 11.025 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 1.608 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.583 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 8.087 tỷ đồng.

Ngọc Linh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn