Transimex chốt quyền chia thưởng, tỷ lệ 25%

.

Tiền thân là Công ty Kho vận Giao nhận Ngoại thương (Transimex) được thành lập năm
1983. Đến tháng 1/2000, Transimex chính thức chuyển thành Công ty cổ phần theo QĐ số 989/QĐ-TTg. Tháng 8/2000, cổ phiếu Transimex (TMS) chính thức được niêm yết trên sàn HOSE.

Cụ thể, Transimex chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/10 để chia cổ tức và cổ phiếu. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền là 15% và thanh toán vào ngày 31/10, số tiền chi trả vào khoảng 64,5 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, công ty còn trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt 4,3 triệu cổ phiếu nâng vốn lên 475 tỷ đồng. 

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017.

Năm 2018, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 2.356 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 252,5 tỷ đồng; tăng trưởng 10% và 5% so với thực hiện năm 2017. Cổ tức duy trì ở mức 25-30% tương tự như kế hoạch đề ra cho năm 2017.

Được biết, 6 tháng đầu năm TMS ghi nhận 1.115 tỷ đồng doanh thu, tăng 45% và thực hiện 47% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng, giảm 18% và thực hiện 46% kế hoạch năm.

Nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm do giá vốn tăng mạnh hơn tốc độ tăng doanh thu và chi phí tài chính đội lên cao khi phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính số tiền 23,4 tỷ đồng.

Ngọc Linh

Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn