Ngân hàng đua bán bảo hiểm nhân thọ

Ngân hàng đua bán bảo hiểm nhân thọ

THÁI PHƯƠNG - THANH NHÂN | Một số công ty bảo hiểm và ngân hàng thương mại cho biết đang tiếp tục thương thảo để ký kết những hợp tác chiến lược nhằm cùng nhau khai thác, tận dụng "mỏ vàng" mới...

Đắn đo với BHXH tự nguyện

Đắn đo với BHXH tự nguyện

Ngọc Dung | Tham gia BHXH tự nguyện, người lao động chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trong khi chế độ về thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chỉ có ở...

Chuyện telesales của ngành phi nhân thọ

Chuyện telesales của ngành phi nhân thọ

Linh Ngọc | Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Top đầu đều đã triển khai kênh bán hàng qua điện thoại (Telesales) nhưng thực tế doanh thu bán bảo hiểm qua kênh này vẫn còn rất...