Chủ động thu hút FDI thế hệ mới

Chủ động thu hút FDI thế hệ mới

VTV.vn - Thu hút đầu tư FDI vô cùng quan trọng với nền kinh tế, Việt Nam sẽ cần nhiều thay đổi để làm tốt hơn nhưng không phải bằng mọi giá mà có sự sàng lọc.

Đề xuất nhiều giải pháp tiêu thụ lúa

Đề xuất nhiều giải pháp tiêu thụ lúa

VTV.vn - Đề nghị các ngân hàng tăng hạn mức cho vay, nhanh chóng giải ngân vốn cho DN, kêu gọi DN hỗ trợ nông dân sấy và lưu kho lúa là một số giải pháp được đề xuất.